Over De bewuste Bourgondiër

Het concept van 'De STEM' van De Bewuste Bourgondiër.  

Er zijn tal van stemmen over voeding, maar die zijn vaak gedreven door media, marketing en uiterlijk vertoon. Toch is er maar één voedingspatroon waar wetenschappelijk van is vastgesteld dat die invloed heeft op gezondheid, levenskwaliteit en zelfs levensverwachting. Dat is het gezond voedingspatroon. Om het gezond voedingspatroon praktisch toepasbaar te maken, is De Bewuste Bourgondiër gecreëerd en hij neemt de STEM van echte voeding aan. 

De STEM van De Bewuste Bourgondiër is gedreven door Simpliciteit omdat de kern van een gezond voedingspatroon in het gebruik van basisproducten ligt, Totaliteit omdat het niet om één product maar om een patroon gaat, Echtheid want wetenschappelijke onderbouwing over voeding en gezondheid is essentieel en staat centraal en met de Mentaliteit van de Bewuste Bourgondiër is een gezond voedingspatroon erg gemakkelijk toe te passen. De Bewuste Bourgondiër biedt een draagvlak om te genieten van gezonde voeding met een wetenschappelijke kijk. Deze kennis wordt gedeeld en beleefd, maar ook geïmplementeerd met een Netwerk van partners die dit concept ondersteunen. De Bewuste Bourgondiër laat zien dat voeding meer is dan voeding maar een levenswijze met respect voor je lichaam die samen met andere gedragen wordt. 

Contact

Over Erica Rutten

Erica is van kind af begaan met voeding. Het is een passie en een rode draad doorheen haar leven. Toch is het pas jaren later tot haar doorgedrongen dat ze met deze passie een verschil kan maken.

Erica heeft aan de Katholieke Universiteit Leuven een master in Voedings- en dieetleer behaald waarna ze aan de Universiteit Maastricht doctor in de voedingswetenschappen werd. Vervolgens werkte ze 15 jaar als wetenschapper en verwierf ze veel kennis en ervaring in alle aspecten van klinisch onderzoek, maar ook in de huidige voedingsproblematiek op gezondheidsvlak. Erica werkte reeds mee aan meer dan 40 internationale wetenschappelijke artikelen en ze is lid van de Nederlandse Academie voor Voedingswetenschappen en van de Belgian Nutrition Society. Erica werkt als onderzoeker bij de Universitaire Campus Leuven Limburg bij de expertisecel Healthy Living. 

In 2016 richtte ze FoodCon op waarmee ze een toegankelijke brug tussen de wetenschappelijke wereld en de toepassing van voeding wil vormen. Hiervoor heeft ze het concept van 'De Bewuste Bourgondiër' ontwikkeld. In 2017 bracht ze haar eerste Nederlandstalige boek met gelijknamige titel uit met uitgeverij Garant. Hierin worden de fundamenten van het gezond voedingspatroon geschetst. Met de combinatie van passie en stevige wetenschappelijke onderbouwing heeft Erica heel wat troeven om de werkelijke waarde van voeding te (h)erkennen.   

Missie & Visie

Missie

In de filosofie van De Bewuste Bourgondiër is voeding meer dan voeding en heeft genieten naast gezondheid ook een belangrijke waarde. Hierbij vertrek ik steeds vanuit een holistische, wetenschappelijke visie die niet marketing gedreven is. In mijn concept spreek ik graag van de STEM van voeding waarbij Simpliciteit, Totaliteit, Echtheid en Mentaliteit centraal staan. Om de levenswijze van de Bewuste Bourgondiër in je leven te implementeren heb ik naast mijn trainingen, lezingen en consultings ook een ondersteunend netwerk van Bewuste Partners gecreëerd en richtte ik ook een community van gelijkgestemden op. Hierdoor zorg ik ervoor dat je de levenswijze van De Bewuste Bourgondiër gemakkelijker kan waarmaken samen met anderen die het concept ondersteunen.

VisieIn onze huidige maatschappij is er een steeds grotere bewustwording rond gezondheid en het vergroten van onze levenskwaliteit en levensverwachting. Het preventief voorkomen van ziektes en de bijhorende ziektelast krijgen vandaag zeer veel aandacht. De Bewuste Bourgondiër wil in dit verhaal laten zien dat voeding veel meer is dan voeding en dat het verhaal veel verder kan gaan dan alleen maar een boodschap te brengen over ‘wat is gezond’. Door de combinatie van wetenschappelijk onderbouwde kennis over voeding en inzichten in het menselijk functioneren zorgt De Bewuste Bourgondiër ervoor dat Bourgondisch eten perfect te combineren is met gezond eten. Samen met onze Bewuste Partners en het netwerk van de Bewuste Bourgondiër zorgen we ervoor dat mensen gemakkelijk en langdurig een voedingspatroon kunnen kiezen. Dit voedingspatroon heeft een positieve invloed op hun gezondheid, waarbij ze tegelijkertijd ook volop kunnen genieten.

Testimonials

Tanja

“Het gaat niet om wat niet mag maar om bewust met voeding bezig te zijn. Dat spreekt me aan ten opzichte van alle diëten die ik reeds gevolgd heb!”

Geert

“Ik had altijd gedacht dat verse groenten maken veel werk is, maar dat valt reuze mee!

Dominique

 “Het concept van De Bewuste Bourgondiër heeft me enorm geïnspireerd! Ik hou van je wetenschappelijke onderbouwing in combinatie met je warme persoonlijkheid.”

Willem

“Wat een goede interactie met het publiek, ondanks de wetenschappelijke theorie. Ze wist gerichte vragen te stellen zodat iedereen kon meedenken. Proficiat!”